Vitrea ei ole osallistunut Kiasman epäonnistuneeseen julkisivukorjaukseen

11.06.2020

Helsingin nykytaidemuseo Kiasman julkisivuremontin lopputulos ei ole ollut ihanteellinen. Olemme saaneet tiedusteluja Vitrean roolista julkisivukorjauksessa, ja sekaannuksien välttämiseksi haluamme tuoda julkisuuteen, ettei meillä tai saksalaisella yhteistyökumppanillamme Pilkington Bauglasindustries GmbH:lla ole roolia asiassa.

Kiasman julkisivun korjauksen eteneminen

Toukokuussa 2018 järjestettiin julkinen tarjouskilpailu Kiasman lasilankkujulkisivun korjauksesta. Urakkakilpailu sisälsi muun muassa lasilankkujulkisivun kantavien teräsrakenteiden huollon ja vahvistamisen sekä lasilankkujen täydellisen uusimisen niin, että ne vastaisivat tämänhetkisiä rakennus- ja turvallisuusmääräyksiä sekä uusia EN-standardin mukaisia kuormituksia.

Ennen urakkakilpailua Vitrea Oy ja päämiehemme Pilkington Bauglasindustries GmbH kehittivät rakennuttajan toivomuksesta tuoteratkaisun, joka vastasi ulkonäöllisesti alkuperäistä lasitusta ja täytti samalla uudet kiristyneet standardit ja määräykset. Tämä tuote oli säätestauksessa Kiasman katolla vuodesta 2014, ja toimi referenssinä urakkakilpailun työselityksen tuote- ja laatumäärittelylle.

Kiasman uusittu julkisivu paljastettiin yleisölle alkuvuodesta 2020. Kävi välittömästi ilmi, että toteutuksessa ei ollut noudatettu hankinta-asiakirjojen vaatimuksia värittömään lasiin, sävyyn ja valonläpäisyyn liittyen. Toimitetut lasit ovat kellertäviä, voimakkaan raidallisia ja eri lasien välillä on huomattavia sävyeroja (ks. kuva). Alustavasti näyttäisi siltä, että väripoikkeavuus on lisääntynyt kevään aikana. Seinässä olevat puutteet eivät rajoitu ainoastaan lasilankkujen väriin, vaan laseissa on havaittavissa alkuperäisestä poikkeava vaakaraidoitus.

Kiasman julkisivu.

Vitrea Oy ja yhteistyökumppanit eivät ole olleet mukana toteuttamassa lasitusta

Vitrea Oy on saanut viime viikkojen aikana useita kyselyjä roolistaan julkisivukorjauksessa. Haluamme painottaa, etteivät kohteen alkuperäiset toimittajat – Vitrea Oy ja saksalainen päämies Pilkington Bauglasindustries GmbH – ole missään muodossa osallistuneet tähän epäonnistuneeseen korjausurakkaan.

Korjausurakasta ovat vastanneet pääurakoitsija ja heidän valitsemansa latvialainen aliurakoitsija. Kyseinen aliurakoitsija on hankkinut kohteen lasit tuntemattomalta, kolmannelta osapuolelta. Käsityksemme mukaan kyseinen aliurakoitsija ei täytä tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimuksia, esimerkiksi vaatimusta laajasta kokemuksesta vaativista lasilankkuasennuksista. Tämä näkyy monin paikoin asennustyön laadussa – lasit esimerkiksi pykältävät, ja niiden välissä on likaa (ks. kuva).

Rakennuttaja Senaattikiinteistöt Oy:tä on informoitu aliurakoitsijan puutteellisesta kokemuksesta kirjallisesti 13. syyskuuta 2018. Samalla on esitetty myös huoli tuotteessa mahdollisesti esiintyvistä puutteista.

Kiasman julkisivua.

Korkealaatuisiin ja erittäin pitkäikäisiin Pilkington Reglit -lasilankkutuotteisiin voi luottaa jatkossakin

Haluamme korostaa, että alkuperäisiä Pilkington Reglit -tuotteita voi edelleen käyttää huoletta vaativissa lasilankkusovellutuksissa ja -kohteissa. Korkealaatuiset lasilankut ovat pitkäikäisiä ja kestävät aikaa erinomaisesti. Toimittamiamme, erinomaisesti aikaa kestäneitä lasilankkuja löytyy esimerkiksi Varkauden Stora Enson näyttävältä tehtaalta ja Ruoholahden HYKS-rakennuksesta.

Vitrea Oy pystyy tarjoamaan jatkossakin täydellisen tuotetuen näihin projekteihin yli 500 hankkeen kokemuksella.

Lisätietoja aiheesta:

Kari Miettinen
+358 40 553 5361
kari.miettinen@vitrea.fi
www.vitrea.fi