Miten elektrokromaattiset älylasit lisäävät viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta?

Tiesitkö, että vietämme länsimaissa elämästämme jopa 90 % sisätiloissa ja että parempi sisäilman laatu vaikuttaa positiivisesti mm. tuottavuuteen? Yhtenä osana tuota summaa ovat auringon paahteessakin viileänä pysyvät sisätilat. Tässä artikkelissa kerromme, miten elektrokromaattiset älylasit voivat auttaa sinua pitämään sisätilat miellyttävinä sekä parantamaan merkittävästi kohteesi viihtyisyyttä ja esimerkiksi BREEAM- ja LEED-ympäristöluokituksia.

Kuva 1. Elektrokromaattiset älylasit ehkäisevät häikäisyä ja sisälämpötilan nousua aurinkoisina päivinä. Kuva: SageGlass, Grove City College, Pennsylvania, USA.

Mitä elektrokromaattiset älylasit ovat ja miten ne toimivat?

Elektrokromaattiset älylasit näyttävät muuten normaaleilta ikkunalaseilta, paitsi että ne tummuvat joko manuaalisesti säätämällä tai automaattisesti auringon paisteessa. Pilvisemmällä säällä lasit vastavuoroisesti kirkastuvat päästääkseen sisään kaiken mahdollisen luonnonvalon. Esimerkiksi Saint-Gobainin SageGlass-laseissa on eri tummuusasetuksia, jotka vaihtuvat automaattisen ohjausjärjestelmän ennustavien algoritmien ja ajankohtaisten säätietojen perusteella. Käyttäjät voivat säädellä älylasien kirkkautta ja tummuutta helposti myös itse pelkällä napin painalluksella mukana tulevassa sovelluksessa.

Elektrokromaattisten lasien toiminta perustuu niiden sisällä tapahtuvaan sähkökemialliseen prosessiin, jossa lasin kirkkaus tai tummuus muuttuu sähkövirran vaikutuksesta. SageGlass-erikoislasin uloimpaan lasipintaan on integroitu elektrokromaattiset ja ioniset kerrokset. Kun tällaiseen älylasiin kohdistetaan sähkövirtaa, se kulkee johtavan kerroksen läpi ja ikään kuin vetää ionisen kerroksen ionit elektrokromaattiseen kerrokseen. Ionit aiheuttavat elektrokromaattisessa kerroksessa kemiallisen reaktion, jonka ansiosta älylasi tummenee. Kun sähkövirta kytketään pois päältä ja polariteetti muuttuu, ionit palautuvat takaisin omaan kerrokseensa ja lasi kirkastuu taas.

Miten voit parantaa viihtyvyyttä ja vähentää energiankulutusta elektrokromaattisilla älylaseilla?

Vietämme suurimman osan päivästä sisätiloissa, joten kutsuvat ympäristöt ovat kilpailuetu niin myyntiin tuleville uudiskohteille kuin työntekijöitä toimistolle houkutteleville yrityksille. Älylasit lisäävät ympäristön mieluisuutta, kun sisäilma pysyy viileän raikkaana ja liian kirkas valo ei häikäise tai heijastu esimerkiksi toimiston näytöistä tai julkisten tilojen kiiltäviltä pinnoilta. Tämän on todettu jopa kasvattavan tuottavuutta. Kaihtimiin verrattuna automaattisesti tummuvat elektrokromaattiset älylasit eivät ole upeiden näkymien tiellä tai estä valon sisäänpääsyä kokonaan, joten ympäristö säilyy edelleen kauniin valoisana.

Rakennukset nielevät noin 40 % kaikesta Suomessa kulutetusta energiasta. Vaikka lämmitykseen kuluvat energiaresurssit vievätkin leijonanosan, on kesän tuoma ilmastoinnin tarve myös yksi rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttava tekijä. Auringon paisteessa automaattisesti tummuvat lasit auttavat luonnollisesti pitämään sisätilat viileämpinä ja miellyttävimpänä, jolloin ilmastoinnin ja sen vaatiman energian tarve vähenevät. Tämä edistää rakennusten resurssitehokkuutta ja auttaa niitä saavuttamaan osaltaan kestävän rakentamisen tavoitteet sekä täyttämään BREEAMin ja LEEDin kaltaisten ympäristösertifikaattien vaatimukset. Tehokkuuden parantamisella voi olla suurikin merkitys, kun rakennukset ja rakentaminen vastaavat jopa kolmanneksesta Suomen kasvihuonepäästöistä.

Elektrokromaattiset älylasit tuovat tullessaan monia etuja, joista merkittävin on sisäympäristön houkuttelevuuden lisääminen. Elektrokromaattiset lasit mahdollistavat lisäksi energian säästämisen ja näyttävät design-ratkaisut kohteessasi.

Asiantuntevat myyjämme kertovat mielellään lisää elektrokromaattisista älylaseista ja miten ne voivat lisätä ympäristösi viihtyisyyttä ja energiatehokkuutta.